Aktualności w R22

2022-11-16 23:05

R22 z najlepszym kwartałem w historii. Grupa na stałe weszła na ścieżkę dynamicznego wzrostu

Rekordowe 108,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 27,9 mln zł skorygowanej EBITDA zanotowała Grupa R22 w Q3 2022 r. Rok do roku oznacza to skokowy […]
2022-10-20 13:01

R22 przed czasem spłaciła pożyczki zaciągnięte w PFR TFI

Notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dynamicznie rosnąca grupa technologiczna – R22 – dokonała przedterminowej spłaty pożyczek w łącznej kwocie 3 mln EUR, […]
2022-09-06 22:51

R22 notuje 20-proc. wzrost przychodów i EBITDA

Grupa R22, zarówno w II kwartale, jak i w całym I półroczu 2022 r., osiągnęła ponad 20-proc. wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA skorygowanego o zdarzenia jednorazowe. […]