Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji% głosów na WZ
Jacek Duch*4.320.56530,47%
Jakub Dwernicki*2.497.45917,61%
Robert Dwernicki*1.858.20713,10%
Sebastian Górecki*172.6991,22%
Rockbridge TFI712.1985,02%
Free Float4.618.87232,58%
SUMA14.180.000100,00%

* Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki pozostają w porozumieniu z uwagi na zawartą w dniu 18 sierpnia 2017 r. umowę wszystkich akcjonariuszy Emitenta regulującą zasady ładu korporacyjnego w Spółce, a także prawa i obowiązki Akcjonariuszy w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji w Spółce, zasady obejmowania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, a także określającą zasady współpracy Akcjonariuszy, w tym w szczególności zasady dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzenia Spółki, w tym w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej.