Akcjonariat

 

AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów na WZ
Jacek Duch*4.316.52230,44%4.316.52230,44%
Jakub Dwernicki*2.591.57818,28%2.591.57818,28%
Robert Dwernicki*1.838.31712,96%1.838.31712,96%
Sebastian Górecki*171.6421,21%171.6421,21%
Aegon PTE776.5075,48%776.5075,48%
PTE Allianz Polska730.5355,15%730.5355,15%
Norges Bank722.5635,10%722.5635,10%
H88 S.A.**80.0000,56%80.0000,56%
Free Float2.952.33620,82%2.952.33620,82%
SUMA14.180.000100,00%14.180.000100,00%

* Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki pozostają w porozumieniu z uwagi na zawartą w dniu 18 sierpnia 2017 r. umowę wszystkich akcjonariuszy Emitenta regulującą zasady ładu korporacyjnego w Spółce, a także prawa i obowiązki Akcjonariuszy w zakresie posiadania, nabywania i zbywania akcji w Spółce, zasady obejmowania akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, a także określającą zasady współpracy Akcjonariuszy, w tym w szczególności zasady dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzenia Spółki, w tym w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej.

** Zgodnie z art. 364 par. 2 KSH, H88 S.A. nie będzie wykonywało praw udziałowych z posiadanych akcji R22 S.A.