Akcjonariat

 

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów na WZ
Jacek Duch 4 288 993 30,44% 4 288 993 30,44%
Jakub Dwernicki 2 576 080 18,28% 2 576 080 18,28%
Robert Dwernicki 1 263 193 9,15% 1 263 193 9,15%
Aegon PTE 776 507 5,48% 776 507 5,48%
PTE Allianz Polska 730 535 5,15% 730 535 5,15%
R22 S.A.* 80 000 0,56% 80 000 0,56%
Free Float 4 464 692 31,49% 4 464 692 31,49%
SUMA 14 180 000 100,00% 14 180 000 100,00%

 

* Zgodnie z art. 364 par. 2 KSH, R22 S.A. nie będzie wykonywało praw udziałowych z posiadanych akcji własnych