Dokumenty korporacyjne

dokumentlink do pobrania
Statut Spółki – Tekst jednolityPobierz
Regulamin Walnego ZgromadzeniaPobierz
Regulamin ZarząduPobierz
Regulamin Rady NadzorczejPobierz
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków ZarząduPobierz
Oświadczenie o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterzePobierz
Oświadczenie o stosowaniu Dobrych PraktykPobierz