Dokumenty korporacyjne

 

dokumentlink do pobrania
Statut Spółki – Tekst jednolityPobierz
Regulamin Walnego ZgromadzeniaPobierz
Regulamin ZarząduPobierz
Regulamin Rady NadzorczejPobierz
Polityka dywidendowaPobierz
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków ZarząduPobierz
Oświadczenie o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterzePobierz
Oświadczenie o stosowaniu Dobrych PraktykPobierz
Polityka i Procedury wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądów sprawozdań finansowychPobierz