Segmenty działalności

Grupa R22 oferuje nowoczesne usługi w oparciu o samodzielnie wytworzone, zaawansowane rozwiązania i systemy teleinformatyczne, w modelach abonamentowych lub SaaS (ang. Software as a Service), w trzech segmentach działalności.

Hosting

CPaaS

Telekomunikacja

Zapewnienie przestrzeni serwerowej i świadczenie usług w celu utrzymania określonych treści elektronicznych w Internecie oraz sprzedaż i utrzymywanie domen internetowych i certyfikatów SSL w modelu abonamentowym (Grupa cyber_Folks).

W segmencie Hosting można wskazać na trzy, współzależne od siebie, obszary generowania przychodów:

  • działalność stricte hostingowa, prowadzona w formułach hostingu wspóldzielonego, VPS, serwerów dedykowanych
  • sprzedaż domen internetowych i ich transferowanie;
  • pozostałe usługi, tzw. VAS (ang. Value Added Services), obejmujące m. in.: certyfikaty SSL
Automatyzacja wielokanałowej komunikacji elektronicznej z odbiorcami, w tym komunikacji marketingowej oraz tzw. transakcyjnej, czyli związanej z zawieranymi transakcjami, płatnościami, dostawami etc., realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych i oferowana w modelu SaaS, a także przetwarzanie, analizowanie i wykorzystywanie dużych zbiorów informacji o potencjalnych odbiorcach (tzw. Big Data) (Grupa Vercom).

Działalność w segmencie CPaaS koncentruje się na udostępnianiu w postaci usługi (SaaS) platform dla obsługi przygotowania, obróbki i automatycznej wysyłki wiadomości mobilnych (obecnie SMS, MMS, VMS, push) oraz wiadomości email, stanowiących dwa dominujące sposoby komunikacji masowej klientów Grupy Vercom ze swoimi odbiorcami. Wysokość opłat za usługi Grupy Vercom jest uzależniona głównie od wolumenu komunikacji realizowanego przez danego klienta.

W szczególności dostarczanie – poprzez dedykowaną platformę – usług telefonii VoIP, Internetu oraz transmisji danych (Grupa Oxylion).

W segmencie Telekomunikacja można wskazać na dwa, niezależne od siebie produktowo, ale współzależne biznesowo i kosztowo obszary:

  • Internet: dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych oraz usługi dodatkowe, np. telefon oraz telewizja; usługi świadczone są pod marką Oxylion drogą radiową (technologia 5GHz) oraz łączami światłowodowymi (PON) i miedzianymi (ETTH)
  • VoIP: usługi telefonii VoIP (ang. Voice over Internet Protocol, czyli przesył głosu w oparciu o przesył danych w sieci Internet) łącznie z wirtualną centralą, oferującą szereg usług dodatkowych, takich jak kolejkowanie, wirtualne pokoje konferencyjne etc.

Usługi oferowane przez Grupę R22 wykorzystywane są przez firmy, organizacje i osoby fizyczne do funkcjonowania w Internecie oraz do automatyzacji nowoczesnej komunikacji elektronicznej z odbiorcami.

Podstawowym celem biznesowym Grupy R22 jest poszerzanie zakresu nowoczesnych usług teleinformatycznych oferowanych w modelach zapewniających powtarzalne przychody oraz wzrost liczby klientów korzystających z tych usług.

Grupa R22 kieruje swoje usługi, zarówno do klientów detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji (B2C, segment Hosting, Telekomunikacja), jak i do dużych klientów biznesowych (B2B, segment Omnichannel Communication, Hosting i Telekomunikacja).