Strategia

Strategia Grupy R22 opiera się o budowę efektywnej organizacji, która oferuje nowoczesne usługi w oparciu o własne zaawansowane rozwiązania i systemy teleinformatyczne, w modelach abonamentowych lub SaaS (ang. Software as a Service), w trzech segmentach działalności. Jej realizacja możliwa jest poprzez rozwój holdingu podmiotów działających w obszarach zaawansowanych technologii, w szczególności znajdujących zastosowanie w obsłudze e-commerce oraz e-marketing. Pragniemy oferować w każdym z trzech obszarów (hosting, omnichannel, telekomunikacja) w pełni skalowalne usługi i produkty oparte na własnych narzędziach i rozwiązaniach, na najwyższym poziomie technologicznym i jakościowym, bez którego nie jest możliwe osiąganie przewagi nad podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną w danym obszarze.
Rozwijanie przez Grupę R22 działalności w zakresie zaawansowanych technologii odbywa się w oparciu o analizę wpływu każdego z rodzajów działalności na pozostałe. W szczególności analizowane są możliwości monetyzacji oraz osiągania synergii, zarówno w zakresie produktowym, jak i operacyjnym, w tym współdzielenia zasobów i zespołów ludzkich, co przekłada się na ponadprzeciętny wzrost wartości Grupy R22 jako całości.
Kluczową cechą, charakteryzującą każdy z segmentów działalności prowadzonych przez Grupę R22, jest powtarzalność przychodów, osiągana w oparciu o umowy abonamentowe lub sprzedaż własnych produktów i usług cechujących się powtarzalnością zakupu.