Struktura Grupy Kapitałowej R22

* udział przy założeniu, że dokonano wpisania obniżenia kapitału zakładowego z tytułu umaorzenia akcji własnych dokonanego uchwałą NWZ z dnia 19 lipca 2017 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego uchwałą NWZ z dnia 22 stycznia 2018 r.; bez tych założeń udział wynosi 66,26%