Jednostkowy Raport Roczny R22 2017/2018

 

dokumentlink do pobrania
Sprawozdanie finansowe R22 2017/2018Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2017/2018Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego R22 2017/2018Pobierz
Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2017/2018Pobierz