Jednostkowy Raport Roczny R22 za 2018/2019

 

dokumentlink do pobrania
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2018/2019Pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019Pobierz
Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2018/2019Pobierz