Jednostkowy Raport Roczny R22 za 2021

 

 

dokument link do pobrania
Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 w 2021 – po korekcie Pobierz PDF

Otwórz

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2021 Otwórz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2021 Otwórz
Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu 2021 Otwórz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności 2021 Otwórz
Wybrane jednostkowe dane finansowe R22 Otwórz
Oświadczenie Rady Nadzorczej Otwórz

Otwórz

Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 w 2021 – przed korektą Pobierz PDF

Otwórz