Raport bieżący 16/2021

Temat
Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 Statutu Spółki została zgłoszona Spółce:

 

Kamil Pałyska_CV

Katarzyna Zimnicka – Jankowska_CV