R22 S.A. chce wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Grupa R22 to dynamicznie rosnący holding spółek technologicznych, prowadzący działalność w bardzo obiecujących obszarach e-gospodarki. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Grupa R22 zatrudnia w kontrolowanych przez siebie spółkach ok. 150 specjalistów w kilkunastu ośrodkach w Polsce. Centrala firmy mieści się w Poznaniu natomiast oddziały i spółki zależne zlokalizowane są m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Rybniku oraz Oleśnicy.

Wchodzące w skład Grupy R22 firmy oferują: usługi hostingowe i sprzedaż domen (Grupa H88 będąca jednym z liderów na polskim rynku hostingu i sprzedaży domen internetowych), usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami (Grupa Vercom, jeden liderów polskiego rynku SMS i E-mail automation) oraz usługi telekomunikacyjne realizowane przez Grupę Oxylion.

R22 zamierza do końca tego roku przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji (IPO) i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka złożyła 31 sierpnia br. prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.

– Składając prospekt emisyjny w KNF zrobiliśmy pierwszy krok w drodze na Giełdę. Ostatnich kilka lat to bardzo dynamiczny rozwój Grupy R22, zarówno pod względem rozbudowy Grupy poprzez akwizycje, jak i wzrostu wyników finansowych. Rynki, na których prowadzimy działalność mają przed sobą bardzo dobre perspektywy, ponieważ ich wzrost jest napędzany szybkim rozwojem technologii informatycznych oraz komunikacji marketingowej z wykorzystaniem Internetu. Konsekwentnie będziemy dążyć do realizacji naszej strategii
w zakresie dalszej konsolidacji rynku poprzez akwizycje oraz rozwoju naszych produktów i usług w celu zwiększenia konkurencyjności
– mówi Jakub Dwernicki, prezes zarządu oraz założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy spółki R22 S.A.

Grupa R22 w ostatnich kilku latach przeprowadziła kilkanaście przejęć, na które przeznaczyła ponad 60 mln zł. Akwizycje dotyczyły spółek działających na rynku hostingu, rejestracji domen internetowych oraz rynku usług
e-marketingu oraz performance marketingu. Inwestycje w zakup spółek uzupełniły portfolio Grupy o znane marki należące do przejmowanych firm m.in.: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, IONIC.pl, Active24.pl, SerwerSMS.pl. Grupa R22 przejmowała także grupy klientów hostingowych np. od Netii i Dialogu.

– Na bazie wielu doświadczeń w tego rodzaju transakcjach wyspecjalizowaliśmy się w przejęciach. Stworzyliśmy specjalny do tego zespół, który ma za zadanie sprawnie przeprowadzić proces akwizycji i włączenia przejmowanych firm do Grupy. W ubiegłym roku łączyliśmy cztery spółki na raz. Było to nie łatwe zadanie, ale w mojej ocenie powiodło się i teraz wszystkie przejęte spółki działają sprawnie w ramach Grupy R22 – mówi Jakub Dwernicki.

Grupa R22 opiera się na trzech filarach biznesowych:

  • Hosting – zapewnienie przestrzeni serwerowej i świadczenie usług w celu utrzymania określonych treści elektronicznych w Internecie oraz sprzedaż i utrzymywanie domen internetowych i certyfikatów SSL w modelu abonamentowym.
  • Omnichannel communication – automatyzacja wielokanałowej komunikacji elektronicznej
    z odbiorcami, w tym komunikacji marketingowej oraz tzw. transakcyjnej, czyli związanej z zawieranymi transakcjami, płatnościami, dostawami etc., realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych i oferowana w modelu SaaS, a także przetwarzanie, analizowanie
    i wykorzystywanie dużych zbiorów informacji o potencjalnych odbiorcach (tzw. Big Data).
  • Telekomunikacja –w szczególności dostarczanie – poprzez dedykowaną platformę – usług telefonii VoIP, Internetu oraz transmisji danych.

W ramach tych obszarów biznesowych Grupa R22 oferuje nowoczesne usługi w oparciu o samodzielnie wytworzone, zaawansowane rozwiązania i systemy informatyczne, sprzedawane w modelach abonamentowych lub SaaS (ang. Software as a Service).

Działalnością związaną z hostingiem i domenami zajmują się spółki z Grupy H88, która zajmuje pozycję w ścisłej czołówce firm działających na polskim rynku hostingu i sprzedaży domen internetowych. Jej klienci mają zarejestrowanych ponad 300 tys. domen. Ponadto H88 jest liderem w sprzedaży certyfikatów SSL, czyli rozwiązania zapewniającego bezpieczne przesyłanie danych w Internecie, poufność i integralność transmisji danych. W tym zakresie H88 obsługuje ponad połowę banków w Polsce i wiele korporacji.

Obszarem omnichannel communication zajmują się spółki z Grupy Vercom, które oferują usługi oparte
o zautomatyzowane rozwiązania informatyczne świadczone są w modelu SaaS (ang. Software as a Service)
i obejmują w szczególności wysyłanie komunikatów transakcyjnych i marketingowych do różnych grup klientów, a także przetwarzanie, analizowanie i wykorzystywanie dużych zbiorów informacji o potencjalnych odbiorcach (tzw. Big Data). Działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach następujących marek: EmailLabs, RedLink, SerwerSms.pl , EmailHeroes, CloudSender, SMSLabs. Grupa Vercom jest jednym z dwóch wiodących graczy na polskim rynku w zakresie technologicznej obsługi zautomatyzowanej wysyłki komunikatów mobilnych.

– W Grupie R22 najszybciej rośnie biznes Grupy Vercom, gdyż bardzo dynamicznie zwiększa się grono jej klientów – głównie z branży e-commerce, ponieważ ten segment rynku rośnie najszybciej. W marcu Vercom przejął jednego z konkurentów – spółkę SerwerSmS Polska Sp. z o.o., umacniając w ten sposób pozycję jednej
z największych firm w zakresie sms & email automation
– mówi Jakub Dwernicki.

Segmentem telekomunikacyjnym zajmuje się Grupa Oxylion, która jest krajowym liderem w zakresie dostawy usługi VoIP w segmencie B2B oraz dostarcza Internet, głównie w mniejszych miejscowościach, gdzie więksi operatorzy nie są obecni. Oxylion ma ponad 20 tys. klientów Internetu szerokopasmowego (głównie
w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i podkarpackim) i stanowi wsparcie w zakresie infrastruktury dla pozostałych spółek z Grupy R22. Ma też klientów biznesowych w obszarze tzw. Inteligentnej telefonii. np. operatorów call center .

– Nasze obszary biznesowe łączy to, że stawiamy na usługi dostarczane do rozproszonej bazy klientów, które
w większości realizowane są w modelu abonamentowym, gdzie klient płaci za usługi miesięcznie, a to generuje stabilne i powtarzalne przychody
– mówi Jakub Dwernicki.

Grupa R22 w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca br. wypracowała ponad 74 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o ok. 75% względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski ccgroup

tel. +48 531 613 067, e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania akcji R22 S.A., w szczególności nie stanowi oferty ani propozycji nabycia akcji. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o R22 S.A. oraz ofercie publicznej akcji R22 S.A., którego treść będzie stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji R22 S.A., będzie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany przez R22 S.A. prospekt emisyjny akcji R22 S.A.