Raport bieżący 1/2017

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Temat

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. _”Spółka”_ niniejszym informuje, że Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_. W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.