Raport bieżący 10/2018

Temat

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Jacka Ducha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: