Raport bieżący 10/2020

Temat
Zapłata ceny oraz nabycie własności akcji spółki H88 S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 15 marca 2019 r. oraz nr 9/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., informuje że w dniu dzisiejszym, w oparciu o środki pochodzące z kredytu akwizycyjnego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r., dokonał na rzecz TCEE Fund III S.C.A. Sicar zapłaty ceny nabycia za 30.646 akcji spółki H88 S.A. _”Akcje”_ w kwocie 6.816.516,70 Euro oraz uzyskał własność Akcji.

Wskutek powyższego, na dzień publikacji raportu bieżącego, Spółka posiada bezpośrednio oraz przez podmioty zależne łącznie 100% akcji i głosów w spółce H88 S.A.