Raport bieżący 13/2017

Temat

Rejestracja akcji w KDPW.

Podstawa prawna

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że otrzymał uchwałę nr 901/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ z dnia 22 grudnia 2017 r., na podstawie której postanowiono o rejestracji w dniu 28 grudnia 2017 r. w KDPW 3.500.000 praw akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D o wartości nominalnej 0,02 każda oraz oznaczyć je kodem PLR220000034.