Raport bieżący 14/2020

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęły do Spółki powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Jacka Ducha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
DuchJacek_powiadomienie_o_transakcjach_na_akcjachR22_11.03.2020
DuchJacek_powiadomienie_o_transakcjach_na_akcjachR22_12.03.2020