Raport bieżący 15/2019

Temat
Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki przez H88 S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji skupu akcji własnych R22 spółka akcyjna oraz ustalenia jednostkowej ceny nabycia i maksymalnej liczby nabywanych akcji, Zarząd R22 spółka akcyjna _”Emitent”, „Spółka”, „R22″_ informuje, że w wykonaniu:
– Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie R22 zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych R22 i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz
– Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia H88 S.A. z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skupu akcji własnych spółki R22 oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji R22,
Zarząd spółki zależnej Emitenta – tj. spółki H88 S.A. _”H88″_ podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad procesu nabywania akcji Emitenta, na mocy której przyjął treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży pt. „Ogłoszenie H88 S.A. dotyczące zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji R22 S.A.” _”Zaproszenie”_, ustalając w ten sposób szczegółowe zasady procesu nabywania akcji Spółki przez H88.

Pełna treść Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik – Ogłoszenie H88 S.A. dotyczące zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji R22 S.A.

Ogloszenie_zaproszenia_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_R22_SS.A._przez_H88_S.A._18.06.2019