Raport bieżący 17/2022

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki od Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz od Pana Jacka Ducha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
43081249_MAR19_J.Duch_1
43081249_MAR19_J.Dwernicki_2