Raport bieżący 19/2022

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie od Pana Roberta Stasika – Wiceprezesa Zarządu Spółki o transakcjach nabycia wykonanych na akcjach Spółki.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
22_08_03_MAR19_R.Stasik