Raport bieżący 2/2017

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Temat

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Załączniki: