Raport bieżący 2/2019

Temat
Sprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że segment hostingu wypracował w styczniu sprzedaż w wysokości 6,7 mln zł, w tym 5,6 mln zł wyniosła sprzedaż na polskim rynku, a 1,1 mln zł sprzedaż na rynku rumuńskim.

Raportowana sprzedaż obejmuje usługi hostingowe, domeny oraz usługi dodatkowe _m.in. certyfikaty SSL, SEO, SEM, ochrona antyDDOS_ sprzedane w styczniu. W ujęciu MSSF przychody z tytułu sprzedaży usług hostingowych będą rozpoznane proporcjonalnie w okresie ich świadczenia.

Zarząd Spółki uznał informację za poufną, ze względu na odchylenie sprzedaży osiągniętej w segmencie hostingu w styczniu względem sprzedaży w poprzednich miesiącach oraz najwyższą miesięczną wartość sprzedaży w historii segmentu hostingu.