Raport bieżący 20/2018

Temat

Połączenie Spółki zależnej ze spółkami pośrednio zależnymi od Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu 30.03.2018 roku spółka pośrednio zależna od Spółki tj. H88 S.A. połączyła się, poprzez przejęcie swoich jednoosobowych spółek _będących jednocześnie spółkami pośrednio zależnymi od Spółki_ z Serveradmin sp. z o.o., Domeny.pl sp. z o.o. i Active 24 sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1_ ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych tj. Domeny.pl sp. z o.o., Serveradmin sp. z o.o. i Active 24 sp. z o.o. na spółkę przejmującą H88 S.A. Zgodnie z art. 494 §1 ksh H88 S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Połączenie spowodowało konsolidację w ramach H88 S.A. prowadzonej przez poszczególne spółki przejmowane działalności hostingowej, co pozytywnie przełoży się na zarządzanie tą działalnością oraz skupionymi w jej ramach markami oraz klientami.