Raport bieżący 20/2019

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki, od Pana Jacka Ducha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz od spółki bezpośrednio zależnej H88 S.A., będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Jakubem Dwernickim.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Notyfikacja_Jakub_Dwernicki_04..07.2019
Notyfikacja_H88_S.A._03.07.2019
Notyfikacja_Jacek_Duch_04.07.2019