Raport bieżący 21/2020

Temat
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej R22 S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym informuje że w dniu dzisiejszym została do Spółki zgłoszona przez akcjonariuszy pozostających w porozumieniu akcjonariuszy, tj. Pana Jacka Ducha, Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Roberta Dwernickiego oraz Pana Sebastiana Góreckiego kandydatura Pana prof. Wojciecha Cellary oraz Pani Katarzyny Nagórko na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz kandydatura Pani Magdaleny Dwernickiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że kandydaci wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia, w tym kandydaci na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenia o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia życiorysy zawodowe kandydatów.

Załączniki
Wojciech_Cellary_zyciorys_zawodowy

Katarzyna_Nagorko_zyciorys_zawodowy

Magdalena_Dwernicka_zyciorys_zawodowy