Raport bieżący 21/2021

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, iż w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki
20210928_zawiadomienie_do_spolki