Raport bieżący 22/2019

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Jacka Ducha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Notyfikacja_Jacek_Duch_17.07.2019