Raport bieżący 22/2020

Temat
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej R22 S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje że w dniu dzisiejszym została do Spółki zgłoszona przez akcjonariuszy pozostających w porozumieniu akcjonariuszy, tj. Pana Jacka Ducha, Pana Jakuba Dwernickiego, Pana Roberta Dwernickiego i Pana Sebastiana Góreckiego kandydatura Pana Jacka Ducha na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, że kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenie.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia życiorys zawodowy kandydata.

Załączniki
DuchJacek_zyciorys_zawodowy