Raport bieżący 23/2018

Temat
Zawarcie umowy nabycia udziałów przez Spółkę Zależną

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu 22.05.2018 r. spółka zależna H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”H88″_ zawarła jako kupujący z Małgorzatą Przybyłą, Marcinem Pasek i Rafałem Dziedzic, jako sprzedającym, umowy sprzedaży udziałów Kei.pl sp. z o.o. _dawniej Kei.pl Dziedzic Pasek Przybyła spółka jawna_ _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez H88 wszystkich udziałów tj. 240 udziałów, spółki Kei.pl sp. z o.o. _”Kei.pl”_, dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Kei.pl, od wszystkich wspólników Kei.pl tj. Małgorzaty Przybyły, Marcina Pasek i Rafała Dziedzic.

Cenę sprzedaży za wszystkie udziały _240 udziałów_ Kei.pl ustalono na kwotę 21.999.999,99 złotych tj. 7.333.333,33 zł dla każdego sprzedającego. Przejście własności udziałów uzależnione jest od zapłaty całości ceny, której płatność ustalono na 14 dni. H88 planuje jednak zapłacić za nabywane udziału do dnia 25.05.2018 roku.

Kei.pl świadczy szeroko rozumiane usługi hostingowe, rejestracji i utrzymywania domen, serwerów wirtualnych vps, serwerów fizycznych, pod marką kei.pl. Na dzień 31 marca 2018 r. obsługiwała ponad 10,5 tys. abonamentów hostingowych oraz 18,3 tys. sprzedanych domen. Przejęcie Kei.pl jest spójnie z przyjętą strategią działalności i rozwoju H88, poprzez konsolidację rynku hostingowego w Polsce.