Raport bieżący 23/2019

Temat
Korekta Raportu nr 20/2019 z dnia 05.07.2019 „Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki”

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie korygujące o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz od Pana Jacka Ducha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Oba powiadomienia zostały skorygowane w pkt. 4.1 b_ gdzie w opisie rodzaju transakcji była oczywista omyłka, tj. w miejsce „nabycie” powinno być „zbycie”.
Treść skorygowanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Notyfikacja_Jacek_Duch_04.07.2019_zmiana[1]
notyfikacja_Jakub_Dwernicki_04.07.2019_zmiana