Raport bieżący 23/2022

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, iż w dniu 19.09.2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Norges Bank z siedzibą w Oslo, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki
22_09_19_R22_SA__1_