Raport bieżący 24/2019

Temat
Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _Spółka_ informuje, iż w dniu 18.07.2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Norges Bank z siedzibą w Oslo, Norwegia _Bank_, o przekroczeniu przez Bank progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Norges_Bank_Notification_of_Major_Holdings_in_R22