Raport bieżący 25/2021

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pani Patrycji Berg osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Robertem Stasikiem Wiceprezesem Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Patrycja_Berg_powiadomienie_19MAR_16.12.2021