Raport bieżący 26/2021

Temat
Zawarcie umowy zmieniającej do umowy kredytu

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 r. zawarta została umowa zmieniająca do umowy kredytu z dnia 14 stycznia 2020 roku – objęta raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku _”Umowa Kredytu”_, w wyniku której kwota kredytu udzielona na podstawie Umowy Kredytu, wzrosła o kwotę 39.480.876 złotych. Całość wskazanej kwoty przeznaczona została na refinansowanie przez cyber_Folks S.A. _poprzednia nazwa H88 S.A._ ceny nabycia udziałów Zenbox sp. z o.o. oraz ceny nabycia i objęcia udziałów Sellintegro sp. z o.o.