Raport bieżący 28/2020

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 10.09.2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. _”Allianz”_ , o przekroczeniu przez Allianz progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
komunikat_R22_2020.09.04_OFE_powyzej_5%-sig-sig