Raport bieżący 3/2020

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
DwernickiJakub_powiadomienie_transakcje_nabycieakcji_15.01.2020