Raport bieżący 30/2020

Temat
Zamknięcie transakcji i przejście własności udziałów w ProfiSMS s.r.o.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 25 września 2020 r., informuje że w dniu 7 października 2020 r. zawarta została dodatkowa umowa przeniesienia udziałów pomiędzy spółką bezpośrednio zależną od Emitenta Vercom S.A. a Net Brokers Holding a.s., nastąpiło zamknięcie transakcji, w tym zapłata ceny i nastąpiło nabycie udziałów w ProfiSMS s.r.o. z siedzibą w Pradze przez Vercom S.A.