Raport bieżący 32/2020

Temat
Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienia o stanie posiadania od Jakuba Dwernickiego, działającego w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki: Jacka Ducha, Jakuba Dwernickiego, Roberta Dwernickiego i Sebastiana Góreckiego – treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
R22_S.A._powiadomienie__ujawnienie_stanu_posiadania_Porozumienie_16.12.2020