Raport bieżący 32/2022

Temat
Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji nabycia wykonanej na akcjach Spółki przez Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
22_11_29_MAR19_J.Dwernicki