Raport bieżący 33/2018

Temat
Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Roberta Stasika, Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
24_09_24_R.Stasik_19_MAR_za_okres_21.09.2018