Raport bieżący 33/2020

Temat
Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Pana Roberta Dwernickiego. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
zawiadomienie_Robert_Dwernicki