Raport bieżący 33/2022

Temat
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach nabycia wykonanych na akcjach Spółki przez Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
22_11_30_MAR19_J.Dwernicki