Raport bieżący 34/2018

Temat
Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Jacka Ducha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
18_09_27-J.Duch_19_MAR_za_okres_26.09.2018