Raport bieżący 34/2019

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Roberta Stasika – Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Notyfikacja_RobertStasik_nabycie_akcji_R22_S.A._26.09.2019