Raport bieżący 38/2019

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęły do Spółki powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Dwernicki_Jakub_powiadomienie_o_transakcji_umowa_zastawu_18.11.2019
Dwernicki_Jakub_powiadomienie_o_transakcji_nabycie_akcji_18.11.2019