Raport bieżący 38/2022

Temat                    

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęły do Spółki powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki w ramach darowizny od Pana Jacka Ducha-Przewodniczącego Rady Nadozrczej i od Pana Aleksandra Ducha osoby blisko związanej z Panem Jackiem Duchem.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki