Raport bieżący 4/2018

Temat

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Jakuba Dwernickiego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki: Jakuba Dwernickiego, Jacka Ducha, Roberta Dwernickiego, Sebastiana Góreckiego, Andrzeja Dwernickiego, Agnieszki Dwernickiej – Piaseckiej oraz Roberta Stasika.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki: