Raport bieżący 4/2021

Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/ 2020

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako „Spółka” informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/ 2020, tj. za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Nowy termin publikacji tych raportów to 15 marca 2021 r.
Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 pierwotna data publikacji wyżej wskazanych raportów była ustalona na 10 marca 2021 r.