Raport bieżący 40/2022

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – nabycie znacznego pakietu

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A., działającego w imieniu i na rzecz funduszy: Allianz Duo FIO, Allianz FIO, Allianz Inwestycje SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO, Allianz Premium FIZ, Allianz SFIO PPK, Bezpieczna Jesień SFIO, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki