Raport bieżący 41/2018

Temat
Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki korekta zawiadomienia o stanie posiadania od Jakuba Dwernickiego, działającego w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki: Jakuba Dwernickiego, Jacka Ducha, Roberta Dwernickiego, Sebastiana Góreckiego – treść korekty zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała również korygowane zawiadomienie, jednak zawierało ono błędy i w celu uniknięcia podawania błędnych informacji Spółka nie podaje go do wiadomości.

Załączniki
18_10_05_korekta_zawiadomienie_UoOP_JD_Porozumienie__1_