Raport bieżący 42/2019

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Dwernicki_Jakub_powiadomienie_o_transakcji_nabycie_akcji_25.11.2019